Euchloe olympia (Edwards) - Olympia Marble
PIERIDAE
Thomas J.Allen
Thomas J.Allen